Εσύ ακόμα να γίνεις φίλος μας στο Facebook;


Παιχνιδια

χρωματιζοντας τον winnie | παιχνιδι που χρωματιζουμε

Μέγεθος:

Δεν βρέθηκε Flash player.

Στον Chrome πηγαίνετε στα Settings -> Privacy -> Content Settings και επιλέξτε Allow sites to run Flash.
Εναλλακτικά στα Settings στο κουτάκι Search συμπληρώστε flash για να βρείτε τη σχετική επιλογή.